Styrelsen

Ordförande
Professor Anders Linde, Göteborg
Tel: 031-786 3386
linde@odontologi.gu.se

Sekreterare tillika kassaförvaltare
Professor Peter Lingström, Göteborg
Tel: 031-786 2932
lingstrom@odontologi.gu.se

Övriga ledamöter

Professor Ingegerd Johansson, Umeå
Tel: 090 – 785 6035
ingegerd.johansson@odont.umu.se

Professor Gunilla Klingberg, Malmö
Tel: 040-665 883
gunilla.klingberg@mah.se

Professor Göran Dahllöf, Huddinge
Tel: 08-524 883 35
goran.dahllof@ki.se

Revisor utsedd av Vetenskapsrådet
Professor Mats Trulsson, Huddinge

Auktoriserad Revisor
Benny Helgesson, Refima Revision AB, Göteborg

Revisorssuppleant utsedd av Vetenskapsrådet
Johan Nilsson, Stockholm

Sekretariat
Intendent Marie Arntzen, Göteborg
Tel: 031 – 786 3265
marie.arntzen@odontologi.gu.se